Žice za autogeno varenje

Žica za varenje 4,0mm
Žica za varenje 4,0mm Žice za autogeno varenje
248,88 din (bez PDV-a)
298,66 din (sa PDV-om)
Žica za varenje 3,0mm
Žica za varenje 3,0mm Žice za autogeno varenje
288,88 din (bez PDV-a)
346,66 din (sa PDV-om)
Žica za varenje 2,5mm
Žica za varenje 2,5mm Žice za autogeno varenje
318,88 din (bez PDV-a)
382,66 din (sa PDV-om)
Žica za varenje 2,0mm
Žica za varenje 2,0mm Žice za autogeno varenje
349,88 din (bez PDV-a)
419,86 din (sa PDV-om)